Jenny Marie Ingeborg Kammersgaard

Jenny Kammersgaard

Jenny Marie Ingeborg Kammersgaard (1918-1997) blev berømt, som en af Danmarks mest kendte kvindelige langdistance-svømmere.

Hun voksede op i Horsens som datter af en smedemester og lærte at svømme som 17-årig. Allerede i 1936 svømmede hun 18 km fra Snaptun til Horsens og senere samme år fra Langeland til Korsør.

Under stor mediedækning lykkedes det Jenny Kammersgaard at krydse Kattegat i 1937, – en distance på 90 km gennemført på 29 timer. Denne præstation gjorde hende internationalt berømt. 8. juli 1937 gjorde Jenny Kammersgaard det først forsøg på at krydse Kattegat fra Sjælland til Jylland. Få kilometer fra mål måtte hun dog give op og hun blev taget ombord på Zone-Redningskorpsets båd Buldog. 9. august gjorde hun et nyt forsøg og denne gang lykkes det. Senere krydsede Jenny Kammersgaard østersøen (1938) og Den engelske Kanal (1950). Turen over Kattegat gav anledning til, at der blev skrevet to sange til Jenny Kammersgaards ære. De kan ses nedenfor.

I 1938 svømmede hun fra Gedser til Warnemünde på lidt over 40 timer. I luftlinie er der 52 km mellem de to byer, men på grund af strøm blev turen på 110 km. Det er den længste distance præsteret af en dansk svømmer.

Fra sin hjemby modtog hun 2.000 kr. til en svømmelæreruddannelse, og hun uddannede sig på Friedrich Wilhelms universitet i Berlin 1940-42. Hun fortsatte dog med langdistancesvømningen, f.eks. 75 km i Gudenåen i 1943.

I 1950 og 1951 svømmede hun over Den Engelske Kanal og senere kastede hun sig over rekordsvømning i tiliset vand.

Som en hyldest til Jenny Kammersgaard og hendes imponerende maratonpræstationer blev der blandt andet komponeret en vals i hendes navn.

Jenny Kammersgaard-vals

Musik: Edv. Harpsøe

Tekst: Johs. Hagelsten

Du lille frejdige Mø

som svømmer i aaben Sø,

vi hilser dig hver især

du er os alle her saa kær, hej, hej

Du bragte om Danmark Ry,

i fremmed Land og i By;

som Danmarks Havfru du staar.

Din ære kalder vi for vor – hej, hej

REFRAIN:

Du Bølgebetvinger med Vilje og Mod,

saa værdig en ætling af Dannernes Rod,

vi hilser dig Jenny, vi synger din Sang,

du frejdige Pige i Dannemarks Vang.

Ja for dine smaa Fødder nu Verden er lagt,

dit Ry er saa viden om bragt.

Vor Havfrue hilser vi endnu engang,

og brunger vor Hyldest til Tonernes Klang

Vi synger din Sang,

ja, vi fletter af Stolthed og Glæde en krans,

for Jenny har sejret

og spreder om Danmark Berømmelsens Glans

Jenny – Du er et eventyr

Tekst & Musik: Dan Folke

©1937 by Jac. Boesens Musikforlag A.-S.

Jenny – Du er et Eventyr

Du er en Havvampyr

af første Rang

Jenny – Du klared’ ærterne

og vandt dig Hjerterne

i Dannevang.

For Du blev ikke nattemat!

Næ … Du besejred’ Kattegat.

Vi hylde Dig med Tratterat

og Tappenstreg.

Jenny – Du er et Eventyr

det er dit Vidnesbyrd

Hurra for Dig!

Da Jenny Kammersgaard for 25 år siden besejrede Kattegat

Horsens Folkeblad den 14. juli 1962

Mysteriet om ”Jenny-stenen” menes opklaret

Mysteriet om den forsvundne og genfundne mindesten for Jenny Kammersgaards berømmelige svømning over Kattegat ser nu ud til at være opklaret!

Egon Nielsen, Spedalsø, fortæller til Horsens Folkeblad, at stenen – der for nylig kom til syne under et jordarbejde i Langelandsgade 18, – oprindeligt var tænkt opstillet i en mindelund i Dagnæs, som var Jenny Kammersgaards hjemby.

Gaven blev imidlertid afslået, og det endte med, at nu afdøde læge Krøldrup overtog den store og smukke sten og lod den rejse i sin have ved Langelandsgade. Her stod den i mange år i en lille mindelund, men efter læge Krøldrups død fik den lov til at synke i grus – eller rettere sagt: Den forsvandt i et hul i jorden, som opstod under en af de mange oversvømmelser i den sydlige bydel.

Videre oplyser Egon Nielsen at manden, der lavede den kunstnerisk udførte mindesten, ganske rigtigt blev kaldt ”Bastian” men at hans rigtige navn var Haabegaard Nielsen. Han har frembragt andre smukke ting i sten, således mindestenen ved aldersrenteboligerne på Sundvejen samt den kværnsten, der kan ses ved Horsens Dampmølle.

Haabegaard Nielsen boede i sin tid i ”Boligselskabet”, og han har øjensynlig været en flittig mand.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Horsens Folkeblad den 1. juli 1972

”Jenny-stenen” endnu en gang

Historien om mindestenen for Jenny Kammersgaards Kattegatsvømning i 1937 har fået endnu en variant, så nu ved man næsten ikke, hvad mans skal tro.

Det er ved at blive den store søslange om igen. Men fru Petersen, Sjællandsgade, mener dog, at hendes version af historien er den rigtige.

– Stenen stod nemlig i min bedstefars have fra den dag, den blev lavet, siger fruen. Min bedstefar var for længst afdøde skorstensfejermester P. Olesen, som havde en have på arealet mellem Lollandsgade og Langelandsgade. Her lå en lille beplantning, som vi kaldte ”Birkelunden”. Læge Krøldrup, som påstås at have købt stenen, havde ganske vist en have lige i nærheden, men jeg tvivler stærkt på, at hans navn kan sættes i forbindelse med stenen.

Haven med ”Birkelunden” blev senere solgt til en anden. Det var i øvrigt i min barndom en spændende eventyrhave med mange sjove ting. Havens nye ejer ryddede den lille lund, og stenen lå i nogle år på kommunens oplagsplads, hvor jeg selv har set den.

Oprindelig var det dens skaber, ”Bastian”s mening, at mindestenen for Jennys bedrift skulle have været rejst i Kattegatsbyen Grenå, men her ville man ikke have den, fordi man syntes, den synede for lidt, slutter fru Petersen sin beretnng.

Horsens Folkeblad den 5. juli 1972

DER ER KOMMET ET BREV i anledning af den megen omtale af den såkaldte Jenny-sten, som blev fundet nedstyrtet i et hul i jorden i Langelandsgade 18.

Afsenderen er fru Anna Larsen, Engvej 72, Ålborg, som oplyser, at hun er en datter af manden, der lavede mindestenen for Jenny Kammersgaards store kattegatsvømning i 1937.

– Det mysterium kan jeg løse for Dem, skriver fur Larsen. Jeg kan godt huske, da far lavede stenen. Jeg har et billede hvor han står ved siden af stenen. Og de hvide sten, der sidder i årstallet, har far fået af Jenny Kammersgaard. De er samlet af hende selv fra de forskellige svømmeture, hun gennemførte. Prøv at spørge Jenny, om hun kan huske det!

Vi er fem søskende, der meget gerne vil have at vide, hvor stenen nu skal stå.
Og fru Larsen tilføjer: Det er rigtigt, at far blev kaldt Bastian i de 41 år, han var brolægger i Horsens. Hans rigtige navn var Hans Peter Haabengaard Nielsen.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Filmklip

Se TV Sket&Set’s udsendelse hvor Gunner Knudsen fra Idrætsarkivet i Horsens fortæller om svømmepigen Jenny Kammersgaard og hendes berømte svømninger over Kattegat, Østersøen og Kanalen.

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Jenny Kammersgaard, dagens portræt. (Horsens Folkeblad, 03.11.1990)

Læs portrættet

Mange deltog i afsløringen af Jenny Kammersgaard mindesten ved svømmehallen. (Horsens Folkeblad 5.11.1990)

Læs artiklen

Jenny Kammersgaard skænker sine minder til Horsens idrætsmuseum. (Horsens Folkeblad, 08.07.1995)

Læs artiklen

Den verdensberømte svømmer fra Horsens, Jenny Kammersgaard er død, 79 år. (Horsens Folkeblad, 02.12.1997)

Læs nekrologen

Læs mere:

Jenny Kammersgaard: Svømmeturen

Dansk kvindebiografisk leksikonKammersgaard