Jens Christian Clausen (1835-1886)

Jens Christian Clausen (f. 13. juni 1835 – d. 3. marts 1886) blev uddannet civilingeniør fra en Bauerwerkschule i Nordtyskland. Han kom til Horsens i 1859, som ledende ingeniør på gasværkets anlæg, og bosatte sig i Horsens året efter og drev ingeniør- og arkitektvirksomhed.

Clausens stod bag flere af byens markante bygninger og flere af hans bygninger tilhører arkitekturepoken kaldet historcismen som bl.a. kendetegnes ved motiver hentet fra den tyske gotik og italienske renæssance.

Den-levyske-stiftelse2.jpg

Blandt de bevarede bygninger findes Den Levyske Stiftelse i Farvegade 6. Bygningen blev i 1867 opført til den mosaiske menighed som synagoge, hvilket ses markeret med et østerlandsk inspireret indgangsparti. Siden 1898 har bygningen fungeret som fribolig.

Bastian.JPG

Af andre markante bygninger i Horsens stod Clausen i 1875 bag det nu nyrestaurerede industrianlæg Bastian Emil Møllers Gade 49. Bygningen blev opført som trævarefabrik og fremtræder som et klassisk historicistisk værk med sine gule teglsten, fine detaljer i glaserede teglsten samt opsigtsvækkende skorsten i form som en minaret.

I 1876 opførte Arbejdernes Byggeforening med Clausen i spidsen fem bygninger i på hjørnet af Stefansgade og Houmannsgade. De i alt 18 lejligheder var bl.a. kendetegnet ved den gode kvalitet og havde køkken med indlagt vand samt lokum i gården.

Haandvaerkerforeningen1.JPG

I den mere centrale del af Horsens ses en anden af Clausens bygninger nemlig den monumentale Håndværker-, Sang- og Industriforeningen, Allégade 16A. Bygningen er opført i klassicistisk stil med mange fine søjle- og ornamenteringsdetaljer.

 

Guldsmed Lind.jpg

Endnu et eksempel på denne klassicistiske stil, som dominerede Clausen seneste bygningsværker, ses på Søndergade 36. Bygningen blev opført i 1885 til guldsmed Rasmus Jensen.

Clausens sociale arrangement kom til udtryk i de initiativer, der blev gjort for at forbedre arbejdernes og håndværkernes levevilkår. Clausen var både medstifter af Arbejderforeningen, Arbejdernes Byggeforening samt Håndværkerbanken i 1871. Gennem Clausens formandskab i Håndværkerbanken var han ligeledes med til at oprette en Frimærkesparekasse, hvor ideen var, at det skulle være muligt for særligt den arbejdende klasse at opspare en lille kapital gennem små bidrag.

B2098

Indgangslågen til Nordre Kirkegård/Assistens Kirkegård set fra syd. B2098

Clausen var derudover bestyrelsesmedlem i Håndværkerforeningen i en årrække og i 1882 blev han valgt ind i Byrådet, hvor han sad indtil sin død 3. marts 1886. Han ligger begravet på Nordre Kirkegård i Horsens.

Se også artiklen Fra grubehus til grillbar: Horsens fra årene 1850-1930

(Skrevet af Kathrine Pedersen, juni 2008. Oplysningerne stammer fra Horsens Avis 4.3 – 1886; Bodil Møller Knudsen og Ole Schørring: ”Fra grubehus til grillbar – Horsens i 1000 år” 1992 og Lene Krogh og Ole Schøring(red): ”99 huse i Horsens – en arkitekturguide” 1995)

Originalartikel bragt på Byarkivets hjemmeside

Se også artiklerne fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling:

J. C. Clausen,
J.C Clausen 1,
J.C. Clausen 2,
J.C. Clausen 3.