Jens Nielsen

I 1892 var Horsens ramme om den sidste halshugning i Danmark og dermed den sidste henrettelse i fredstid. Det var Jens Nielsen, der efter en kort mistrøstig tilværelse måtte lade livet i gården i Statsfængslet.

Som syvårig kom Jens Nielsen i 1870 på fattiggård, og inden han fyldte ti år endte han på opdragelsesanstalt på grund af nogle småtyverier. Sin første straf, 25 slag ris for tyveri, fik han som femtenårig, og da han 1879 påsatte to alvorlige brande, medførte dette en dom på to års forbedringshus. Herefter blev han hjulpet til Canada, men vendte tilbage via London, Helsinki og Kalmar. På disse steder afsonede han også domme, og hjemvendt blev han idømt 16 års tugthus for tyveri og anstiftelse af brand på fem gårde.

Jens Nielsen nærede et ubændigt had til myndighederne, og hans eneste ønske var at dø ved dødsstraf. I fængslet i Horsens overfaldt han i tre tilfælde fængselsbetjente for at blive straffet. De to første gange blev han dødsdømt, men straffen blev ændret til livstidsstraf.

Tredje gang lykkedes hans forehavende, og den 8. november 1892 kunne Danmarks sidste aktive bøddel Th. Sejstrup, hæve den tunge skarpretterøkse over hans hals. Jens Nielsen var ikke mere, og samtidig blev et grusomt kapitel i dansk afstraffelseshistorie bragt til ende.

Læs mere: Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring: Fra grubehus til grillbar,1992

Holbæk Arresthus, hvor Jens Nielsen var indsat i 1883

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Byarkiv viser landets sidste halshugning. (Horsens Folkeblad, 16.06.1992) Læs artiklen

Jens Nielsens henrettelse. Horsens Folkeblad, 04.07.1992) Læs artiklen