Jens Palle Christian Holst

Jens Palle Christian Holst (f. 26.06.1795 – d. 22.07.1886)

Biografi i Rigsdagens medlemmer gennem hundrede år 1848 – 1948, bind I, pag. 221 – 222

Prokurator, godsejer, landstingsmand for 10. kreds 29.12.1849 – 20.06.1855.

Født på Sarabjerg ved Skanderborg, søn af prokurator, senere herredsfoged Chr. Gerhardt Marcius Christopher Holst, tog 1816 dansk juridisk eksamen og blev prøveprokurator i Bjerre herred, 1820 – 1823 konst. herredsfoged og skiver i Voer og Nim herreder, 1820 1857 prokurator i Horsens og 1827 landvæsenskommissær i Skanderborg Amt. 1829 købte han Nedenskov og Vilholt fæstegods, hvoraf han dannede et støørre gårdbrug, fik 1844 bevilling til at anlægge et dampbrænderi og byggede desuden 1846 gården Rodvigsballe.

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek