Kæledyr. Historisk kalender, august 2000

Mennesket har altid haft dyr omkring sig, først og fremmest som husdyr til produktion af kød og mælk, men også hunde til vagt og jagt.

I slutningen af 1800 – tallet begyndte man at forædle og skabe racer til nye behov. Nu blev det bl.a. almindeligt at have hunde, som kun var selskabsdyr.

I Vejviseren fra Horsens 1905/06 findes f.eks. en enkelt fuglehandler og en fugleudstopper, der desuden solgte levende fugle og dyr.

Senere fulgte også katten med som forædlet kæledyr, og man begyndte at importere fremmedartede dyrearter, som farverige stuefugle og akvariefisk. Dyrlægerne, som før mest havde taget sig af heste og kreaturer, skulle nu også klare smådyrenes problemer. Dette medførte, at nogle dyrlæger specialiserede sig i kæledyrenes sygdomme og åbnede smådyrpraksiser i byerne.

Under 2. verdenskrig blev det vanskeligt at skaffe foder til kæledyrene, hvilket fik nogle foderstoffirmaer til at se mulighederne i kæledyrsmarkedet. Der blev etableret dyreforretninger, som startede som fugle – og akvariehandler, men senere desuden begyndte at forhandle færdigfoder og tilbehør til kæledyr. I slutningen af 1950erne etableredes forretningen Herlins Akvarium, hvorfra det store billede stammer.

Til at begynde med blev de fleste kæledyr enten begravet i haven, eller dyrlægen sørgede for det praktiske, når dyret døde. I de sidste år er der imidlertid opstået flere dyregravpladser rundt om i landet, bl.a. blev Dyrenes Mindelund Løvhøj (det lille billede) anlagt på Priorsløkkevej i 1996. Her kan man købe en gravplads til sit dyr.

07. august 1900:

Ved Udgravningen af Grunden til det nye Arresthus har man i Dag atter fundet et Skelet. Det lå i sammenbøjet stilling, og gennem Hovedskallen var slaaet et 4 Tommers Søm. Hvilket tyder paa, at et Mord i sin Tid her er foregaaet.

04. august 1920:

Den nye Brandstation paa Aaboulevarden nærmer sig nu sin Fuldendelse. I Løbet af en Maanedstid vil den nye Bygning være saa vidt færdig, at den kan tages i Brug. I den smukke 4 – Etages Bygning er der indrettet Lejligheder til det faste Brandmandskab, 9 2 – værelsers Lejligheder og 6 3 – værelsers. Desuden findes der Vagtlokale, Værkstedslokale o.s.v. samt Remise og Øvelsestaarn. Den nye kommunale Bygning er opført efter Tegning af Arkitekt Fussing.

05. august 1940:

Det oplyses, at Ungdomsorganisationerne nu har indsamlet 1000 kg. Frugt af forskellig Art. Der er for at afhente frugten tilbagelagt 600 km. pr. Cykle. Radiotekniker Chr. Jul. Emil Møllersgade 18, modtager fremdeles gerne Anmodninger om Afhentning.

24. august 1960:

Det varer ikke længe, før vi kan smide vort tøj væk, når det går i stykker, for få det repareret kan vi ikke ! Det er triste udsigter, der stilles horsensianerne af en lokal skræddermester. Der er ingen tilgang til skrædderfaget – standen uddør simpelthen.

11. august 1980:

På det uddannelsesmæssige område skete der ved middagstid lidt af en historisk begivenhed, da Horsens Amtgymnasium åbnede dørene for sine godt 100 elever – foreløbig i lejede lokaler på Højvangsskolen. dermed har Horsens fået sit andet gymnasium.