Den Katolske Skole. Historisk Kalender, april 1994

Den katolske skole i Horsens er nøjagtig ligeså gammel som den katolske menighed, begge grundlagt i 1872.

Rammerne var i starten uhyre beskedne: I en lejlighed i baghuset til Søndergade 47 fandtes kapellet, som optog den største stue, bag dette et mindre lokale, det var skolen, desuden havde præsten sin bolig her.

I 1874 købtes det tidligere “Hotel Royal” på Nørregade. Det blev lejet ud de første mange år og i baghuset indrettedes kapel, præstebolig og en drengeskole. I en nybygning mod Kildegade indrettede 3 søstre fra ordenen “Den Kristne Kierlighed” en pigeskole. “Pige – og Pogeskolen” optog også ikke – katolske børn, men fra 1935 optoges kun børn fra katolske hjem.

I 1960 fik skolen Jens Møller som ny skoleleder og sammen med en forældrevalgt bestyrelse opbyggede han en katolsk friskole – åben for alle børn uanset tro. Samtidig fik skolen sit nuværende navn Sct. Ib`s Skole.

På det store billede ses den katolske skoles elever opstillet til fotografering ca. 1923.

På det lille billede ses en del af de bygninger, som nu huser skolen og dens ca. 500 elever fordelt på årgangene fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

 

10. april 1894:

Nogle smaafyre, der havde moret sig med at ituslaaa en del Vinduesruder ved Havnen, var herfor i Dag sammen med respektive Fædre mødt i Politiretten. Da Spørgsmaalet om Erstatning var afgjort, slap Drengene med en Advarsel i Retten imod at Forældrene skulle tildele dem en alvorlig Revselse i Hjemmet.

06. april 1914:

Kosmorama viser Mandag,Tirsdag og Onsdag Walter Scotts: Ivanhoe.

19. april 1934:

De Elever der i dette foraar er bleven konfirmerede. Indbydes til sammen med deres forældre at deltage i en gratis Fest I “Falkereden”, Søndag d. 22 ds. Kl. 8 Aften.

07. april 1954:

Laursens Danseinstitut har holdt første afdansningsaften.

20. april 1974:

Horsens Museum åbner om få dage en skolehistorisk udstilling, som er en af landets største af sin art.