Kirkegårdsallè. Historisk Kalender, juli 1988

Da den gamle kirkegård, eller som den oprindelig hed “Assistentkirkegården” blev indviet i 1835, havde man sikkert plantet disse træer ned ad kirkegårdsallèen.

Dengang i 1835 lå både kirkegården og allèen uden for “Kattesundsporten”, som først blev fjernet i 1860`erne. Derefter begyndte udviklingen mod øst at gå stærkt.

På det store billede fra omkr. 1900 og det lille billede fra omkr. 1930 kan man tydelig se forandringerne.

De smukke lindetræer blev fjernet sidst i 1930`erne, da ejendommene 1 og 3 bygget.