Kirkegyden o, 1900. Historisk Kalender, marts 1986

Billedet er taget fra Aagade, i dag Åboulevarden. Den lille Kirkegyden har bevaret sit hyggelige præg, og man kan stadig gå gennem lågen til Klosterkirken. Gaden er i dag udstyret med et par gaslygter for at understrege dens charme; men som det fremgår fremgår af billederne, var der netop i denne gade ikke oprindelig gadelygter. Lygterne er opstillet på privat initiativ.

“Axel Jürgensen Kolonial Urtekramhandel” står der på skiltet over døren på venstre hushjørne. Ejeren af huset var fhv. vognmand M. Sørensen, og på billedet ses et par af hans vogne, hvoraf den ene er en ligvogn.

Janus Nøhr Jensen købte ejendommen i 1919, og med denne handel fulgte et skøde, hvor der stod, at ejeren forpligtede sig til at holde bolværket i stand. Skødet var fra den tid, hvor åen endnu ikke var opfyldt.

Den nuværende ejer har købt flere af Kirkegydes små huse og vil bevare dem i den gamle stil. Flere af billedets detaljer som f.eks. trælemmen og blomsterkassen over skiltet findes endnu bevaret.

Kaffebrænder J.C. Grau var ejer af den høje hjørneejendom, og her havde restauratør D.G. Jonasen og frk. H. Auerbach café og hotel ” Aahuset”.