Knud Seistrup Møller f-? – d. 15. juli 1974

af Lars Bo Larsen

Overlærer, amtsrådsmedlem, Knud Seistrup Møller, Horsens, er død 66 år. Knud Seistrup Møller blev født i Fredericia, men kom som 11- årig sammen med sine forældre til Horsens. Han blev kontoruddannet, men valgte derefter at læse til lærer og tog eksamen fra Jelling Seminarium i 1932. Derefter havde han forskellige ansættelser ved Horsens kommunale skolevæsen og udnævntes i 1955 til overlærer.

Det var Knud Seistrup Møller, der i 1949 startede Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) i Horsens, og han var formand og daglig leder i en lang årrække.

I 1952 blev han valgt ind i Horsens byråd, hvor han repræsenterede de konservative og sad her til kommunal – amtsrådsvalget i 1974, da han indtrådte i Vejle amtsråd.

kilder:

Berlingske Tidende, 17. juli 1974.

Horsens Folkeblad, 17. juli 1974.