Kr. Kirks Telefonfabrikker A/S, Langmarksvej. Historisk Kalender, september 1989

Billedet viser byggeriet af Kristian Kirks Telefonfabrikker A/S ved Langmarksvej, juni 1963, det nuværende Alcatel Kirk.

Ane Stauningsvej er endnu ikke anlagt på strækningen mellem Nørrebrogade og Stadionvej: det sker først i 1964.

Området er endnu præget kolonihaver, der dog i de efterfølgende år må vige pladsen for boligbyggeri og for Horsens Svømmehal.

Allerede i 1930`erne var der planer om en svømmehal i Horsens, der skulle placeres på Borgergades nordside, men først i 1973 kunne man indvie svømmehallen på Langmarksvej på det område, der ses til venstre for Horsens Idrætspark.

Telefonfabrik blev startet af urmager og elektriker Emil Møller i 1885. Emil Møller var desuden tekniker for det nystartede Horsens Telefonselskab, og han slog sig efter få års forløb på produktionen af telefoner og telefoncentraler først i Smedegade 16, siden i Nørregade 28.

I 1896 flyttede Emil Møllers Elektromekaniske Virksomhed ind i den tidligere trævarefabrik “Bastian” på Madevej – nuværende Emil Møllergade – og blev snart landets største telefonfabrik og en af Horsens`store arbejdspladser.

Efter Emil Møllers død i 1925 blev firmaet ledet af Kristian Kirk og omfattede udover “Bastian” også en afdeling i Århus.

I starten af 1960`erne var der behov for nye og større lokaler, og virksomheden flyttede til Langmarksvej / Ane Stauningvej, men “Bastian” vedblev med at være i fabrikkens eje indtil 1972.