Landsbyen Tønning

Toenning.jpg

Tønning består af to afdelinger: Landsbyen omkring kirken og den lille bebyggelse omkring den tidligere station.

Kirkebyen bestod i 1688 af ni gårde. Byen ligger centralt placeret i ejerlavet med engdrag og skov. Efter udskiftningen i 1788, blev tre gårde udflyttet, stjerneformen kan endnu ses i veje, diger og hegn.

De resterende gårde og præstegården ligger omkring kirken og den gamle rytterskole, som blev restaureret i 1859. Rytterskolen er stadig ganske velholdt, selvom den lukkede i 1958, da der byggedes en fælles centralskole for Tønning og Træden.

Landsbykernen er siden udfyldt med nyere husbebyggelse fra omkring 1900. Et forsamlingshus i røde mursten opført 1895. Den tidligere forskole, opført 1919 ved arkitekt Anton Hansen, Vestbirk.

Skolen svarer til Troelstrup forskole, opført samme år af samme arkitekt, i røde mursten med halvtafvalmet tegltag. På hver side to fremspringende kviste, som taget går ud over. Desuden har Tønning haft missionshus, privat vandværk, mølle og brugsforening.

Den nedlagte station, Silkeborg-Vrads – Bryrup – Horsens (1899 -1968). Foruden selve stationsbygningen med bolig til stationsforstanderen, er der udhus og selvstændigt pakhus, alt opført i røde mursten. Overgået til privatbolig. Stationsomgivelserne var ikke genstand for nævneværdig bydannelse. Banetraceet er bevaret som cykelsti.

Læs originalartiklen på Horsens Museums hjemmeside