Legekammeraterne Schmidt. Historisk Kalender, november 1994

Børneflokken er foreviget af fotograf Frederik Vilhelm Schmidt. Han hører til blandt de første fotografer i Horsens og havde fra 1856 atelier i Borgergade. Her blev han boende til 1868. Fotografens søn Carl H. F. Schmidt ses som nummer to fra højre i forreste række.

Nr. fire fra højre er Carls søster, der i dagens anledning er blevet udstyret med en meget fin hat. Carl står lige står til venstre for sin legekammerat Alfred, som også bar efternavnet Schmidt. De to drenge var begge født i 1858 og boede lige i nærheden af hinanden på Borgergades sydside. Alfreds mor var Mathilde Borberg og hans far var adjunkt på den lærde skole, Michael Roedsted Schmidt.

De to drenge Carl og Alfred havde begge en kunstnerisk åre, som i deres voksne år kom tjene til deres livsunderhold. Carl Schmidt blev maler og tegner, udstillede på Charlottenborg og virkede som tegnelærer ved københavnske tegneskoler. Alfred Schmidt lod sig også uddanne som tegner, rejste Europa tyndt i mange år og tegnede sig ind alles hjerter med sine illustrationer til Chr. Winters tekst “Flugten til Amerika”. I disse billeder er der mange minder fra hans barndomstid i Horsens. Også motivet, der ses her ved siden af med to børn på vej ned Badstuestræde, genfindes som inspiration til fremstillingerne i den kendte børnebog.

Mest berømt er han imidlertid blevet for sine humoristiske, ofte let satiriske tegninger og han blev en bærende kraft i Blæksprutten og senere Klods Hans, som han var medstifter af.

De to drenge levede størsteparten af deres liv i København, hvor de også begge døde, Carl i 1923 og Alfred i 1938.

04. november 1894:

Den af mig averterede Danseundervisning for Børn tager sin Begyndelse Tirsdagen d. 6te November kl. 6 Aften I Arbejderforeningens Festsal, hvortil indbydes. – R. Sørensens, Aagade 65.

19. november 1914:

De 17 – aarige erindres om, at det er denne og næste Maaned, at de maa melde sig til Optagelse i Lægdsrullen. Ellers vanker der Bøder.

13. november 1934:

Nu kommer Horsens Zoologiske Have. Det blev ensstemmigt vedtaget i Udvalget for Skov og Park. Haven kommer til at ligge ved Bygholm og faar mange Attraktioner.

30. november 1954:

Festlig indvielse af Glud Hovedskole, sognets nye kulturelle højborg.

21. november 1974:

Hornsyld – pige deltager i morgen i Miss World – konkurrencen i London sammen med 54 andre landes repræsentanter.