Lund Skole

Lundskolen Foto Per Algreen.jpg

Forhistorien

Tilbage i 1850’erne havde Lund, Vinten og Enner én fælles skole, der lå i Vinten. Her holdt lærer og kammerråd Andreas Andersen skole med skiftende hjælpelærere. For at imødegå den lange skolevej for mange af eleverne besluttede sognerådet at bygge en ny skole både i Enner og i Lund, og i 1855 blev Lund skole opført i bindingsværk og stråtag.

Brand på skolen

D. 25. april 1907 opstår der brand på skolen. Mens lærerfamilien spiser morgenmad, gør tjenestepigen Karen Knudsen klar til at tænde op i skolestuen, som hun plejer. Men denne morgen går det galt. På vejen over gårdspladsen flyver en glød ned i det halm, som ligger spredt over pladsen, da skolen er i gang med at få lagt nyt stråtag på. Halmen bryder hurtigt i brand, og på kort tid står alt i flammer. Selvom der hidkaldes brandsprøjter fra byen, og man forsøger at hente vand fra nærliggende gårde, så brænder alt ned på nær lærerboligens skorsten, som dog siden må væltes. Ingen mennesker døde under branden, men Horsens Folkeblad skrev dagen efter, at to køer og to svin indebrændte.

En ny skole bygges

Efter branden stod Lund uden skole. I starten lejede kommunen Søren Chr. Sørensens stuehus, der lå ud til Silkeborgvej, men hurtigt opførte man en ny trelænget skole, der blev opført efter de bedste håndværksmæssige forskrifter.

Elev i 1917

I Jubilæumsskriftet ”Lund Skole 90 år” fortæller Grethe Knudsen om sin skolegang:

”Jeg kom til Lund, da jeg var 8 år. Da købte min far bager-forretningen i Lund. Vi var en flok på 10 søskende. Vi havde det godt. Vi fik god mad og vores renlighed var helt i orden. Der forlangtes jo ellers ikke så meget dengang.

Angående min skolegang kan jeg ikke huske så meget. Jeg gik til skole hos Eilskov Jensen. Rigtig rar lærer. Men så var der en lærerinde, som hed frk. Laursen. Meget skrap. Der var jo kakkelovne og ferniserede gulve. Vi piger hjemmefra havde kittel, forklæde og så træsko på, og et par pæne kludesko, som kun måtte bruges i skolen. Der var en gammel kone her i Lund, som syede kludeskoene til os.”

En moderne centralskole

Frem til 1960 bestod Lund skole af de to bygninger fra 1907, en førstelærerbolig og en klassefløj med tre klasseværelser, men blev nu udvidet med fire klasselokaler, skolekøkken, fysik- og sløjdlokale, gymnastiksal, aula og lærerværelse. Herudover fik man en ny sportsplads med løbebane og springgrav.

Der skete også en udvidelse i lærerstaben, som voksede til ni personer. De gamle skoler i Enner og Vrønding fik nu status af forskoler, og fra 4. klasse blev alle elever samlet på Lund skole.

I 1964 blev skolen udvidet med en ny fløj, og sognerådet besluttede i 1970, at der skulle bygges en svømmehal ved skolen.

Læs mere

37.5 Lund Skole 90 år : Jubilæums-skrift 1997. 24 sider

Lundskolens hjemmeside