Maria Wilhelmine Bay f. 23. november 1908 – d. april 2000

af Lars Bo Larsen

Maria Bay var født i Sønderjylland. Ved den danske genforening i 1920 var hun 12 år, genforeningen og 1. Verdenskrig (1914 – 18), prægede hende livet igennem.

Det var en stor glæde for hende, da hun fik dele af sine erindringer udgivet som en artikel i Sønderjyske Årbøger. Men også Nationalmuseets etnografiske samling rummer erindringer fra Maria Bays liv.

Maria Bay var enke efter lektor og cand. theol. Svend Aage Bay, som i 1949 blev ansat ved Horsens Statsskole og siden skrev en række bøger om Horsens. Svend Aage Bay døde i 1989.

Byarkivet, B11171. Maria Bay, juni 1973.

Maria Bay der var uddannet sygeplejerske, hellige sig efter at blevet gift, opgaven som hustru og mor for familiens to døtre. Hun var meget optaget af sin ægtefælles arbejde og var livet igennem levende interesseret i sine omgivelser.

De sidste år af sit liv boede hun på Horsens Hospital.

Kilde: 

Horsens Folkeblad den 8. april 2000.