Max Christensen f. 12. juni 1877 – d. 6. september 1971

Fhv. bankdirektør Max Christensen, som er død i en alder af 94 år, blev i sin tid kendt som Danmarks ældste bankmand. Han var ansat i 64 år i samme bank – Horsens Bank i dag Aktivbanken, og var endda i stand til at forsætte nogle år som kommitteret for bankens bestyrelse.

Max Christensen var indfødt horsensianer, han blev ansat som elev i banken i en alder af 19 år. Det var den 1. juni 1896, og det var kort efter bankens stiftelse. Allerede efter ni års ansættelse var han avanceret til kasserer, og i denne stilling var han kendt af det halve Horsens. Han var på hat med de fleste og han holdt af at tale med folk. Nok kunne han have sine luner, men det skulle man ikke taget for højtideligt, for han var jo en personlighed, og man vidste, at bag den noget kantede facon skjulte sig en i virkelighed følsom natur.

Kasserposten i Horsens Bank varetog Max Christensen, i mange år som ene mand ved skranken – indtil 1938, da han efter direktør Nielsens død blev udnævnt til direktør i banken, en post han bestred, til han fratrådte den 1. april 1960. Han var da oppe i halvfjerdserne, men kunne ikke forsone sig med at skulle tage helt afsked med den arbejdsplads, der havde været en så stor del af hans tilværelse. Derfor vedblev han i nogle år at komme i banken, men nu som kommitteret for bestyrelsen.

Han var en bankmand af gamle skole, men forstod dog betydningen af at følge med udviklingen, i Horsens Bank, og det var en stor dag for ham, da Horsens Bank efter de mange år “på Gravens rand” (som han  spøgefuldt sagde) kunne flytte til nye, mere moderne og større lokaler på den anden side af Søndergade.

Max Christensens var en ener. Han kunne nok omgås kolleger, men for ham var Horsens Bank et og alt, og han brød sig ikke om og modtog ikke tillidshverv inden for bankverdenen  som sådan. Et af de få hverv han bestred uden for bankens område, var som medlem af bestyrelsens for Horsens Folkeblad.

Max Christensen havde i mange år levet som enkemand, men overleves af tre børn, en datter, som er gift med direktør Emil Bojsen, Danish Bacon Company i London, en søn, der er ingeniør i Århus, og en søn der er handelsuddannet.

Kilde: Horsens Folkeblad, 7.september 1971. Artiklen “Ved bankdirektør Max Christensens død”.