Morten Ræhs

Morten Ræhs – Stadsmusikant, komponist (1702-1766) blev født i Horsens og voksede sammen med 4 søskende op i et musikerhjem. Hans far, der hed Martinus Ræhs, havde titlen “Instrumentist i Horsens, Stiernholm og Aakier Amter” 1699-1713, og senere forfremmedes han til stadsmusiker i Århus.

Morten Ræhs d.y. fik sin første undervisning af faderen, og som barn spillede han for kong Frederik IV på Boller og Skanderborg Slot. Hans hovedinstrument var tværfløjten, og han rejste i flere omgange i England for at uddanne sig. Her udviklede han sit fløjtespil til perfektion, og her kan han have mødt komponister som Händel, Geminiani og Bononcini, selv om vi ikke ved nøjagtigt, hvad han foretog sig. Ved faderens død i 1733 kom han hjem og overtog dennes stilling i Århus.

En stadsmusiker havde ansvaret for at levere musik til festlige lejligheder, såsom bryllupper, højtiderne i Århus Domkirke og ved monarkens besøg. Det kneb til tider at håndhæve det monopol, han havde, fordi bryllupsgæsterne gik ham i bedene og spillede gratis for bryllupsgæsterne. Han klagede sin nød til kongen, der gav ham lov til at opkræve en “bryllupsafgift”, så han fik honorar, hvadenten han spillede eller ej.

Ræhs befandt sig aldrig godt i Århus. 1736-1748 bor han i en gård på Møllestien med plads til 4 svende, men 1748 rejser han til hoffet i Schwerin, hvor han komponerede 6 fløjtesonater til hertug Friederich, uden af den grund at få ansættelse. Med kongens billigelse overlader han embedet i Århus til sin datter Martha Elisabeth og svigersønnen Henrik Kragh, der havde været svend hos Københavns stadsmusikant. Selv rejser han til København og bosætter sig i Sct. Pedersstræde. Uden løn spiller han med i Hofviolonbanden, (det senere Kgl. Kapel). Nogen fast stilling får han imidlertid ikke i hovedstaden, og han dør i fattigdom.

Værker på CD:

Kammermusik

Scheibe, Johann Adolph [Sonater for fløjte og cembalo, opus 1] Flute sonatas [musikoptagelse (cd)] / J.A. Scheibe, M. Ræhs ; Maria Bania, fløjte ; Lars Ulrik Mortensen, cembalo. – Copenhagen : Dacapo, p 2002. Indhold: Johann Adolph Scheibe: Sonate for fløjte og cembalo, D-dur, opus 1:1 ; Sonate for fløjte og cembalo, h-mol, opus 1:2 ; Sonate for fløjte og cembalo, A-dur, opus 1:3. Martinus Ræhs: Sonate for fløjte og continuo, D-dur ; Sonate for fløjte og continuo, c-mol

Orkestermusik. Antologier

Trumpet concertos, vol. 2 [musikoptagelse (cd)] / Det Bøhmiske Kammerorkester ; dirigent: Hynec Farkac. – Rondo, P 1994. Indhold: Georg Philipp Telemann: Koncert for 3 trompeter, 2 oboer, pauker, strygere og continuo, D-dur, TWV 54:D3 (Kross BD 1) / Ole Andersen, Lars Ole Schmidt og Ketil Christensen , trompet ; Sonate for trompet, strygere og continuo, D-dur / Ketil Christensen , trompet. Martinus Ræhs: Sonate for trompet og strygere, B-dur : efter Sonate for fløjte og continuo / arrangeret af Bo Andersen ; Ketil Christensen , trompet. Johann Baptist Georg Neruda: Koncert for trompet og strygeorkester, Es-dur / Ketil Christensen , trompet. Henry Purcell: Sonate for trompet, strygere og continuo, D-dur, Z 850 / Ketil Christensen , trompet. Francesco Onofrio Manfredini: Koncert for 2 trompeter, strygere og continuo, D-dur / Ole Andersen og Ketil Christensen , trompet. Thorvald Hansen: Romance og scherzo for trompet, strygere og slagtøj : efter Romance og scherzo for trompet og klaver / arrangeret af Ketil Christensen ; Ole Andersen, trompet

Læs mere:

78.96 Florup Nielsen, Inge: Musiklivet i Horsens 1600-1930, 1982

78.96 Koudal, Jens Henrik For borgere og bønder : stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800 / Jens Henrik Koudal ; – Kbh. : Museum Tusculanum, Københavns Universitet, 2000. – 836 sider, 8 sider med tavler i farver : ill.

På Det kongelige Bibliotek s hjemmeside ligger en udførlig artikel (pdf-format): Friis, Mogens: Morten Ræhs (1702 – 1766) En komponerende stadsmusiker.