N. Fischer

Horsens Avis, 29. oktober 1904.

50 års jubilæum.

På tirsdag (1.november) bliver det, hvad vi tidligere kort har omtalt, 50 år siden Hr. Fischer,Horsens, begyndte sin virksomhed som skrivelærer. En mængde mennesker rundt omkring i det ganske land er i dette i tidsrum bleven undervist af Hr. Fischer, bl.a. underofficerer fra hæren. Hans metode er ligeledes bleven anerkendt af flere forskellige skoleautoriteter og hædret med diplomer og medaljer, hvor undervisningsmidler har været udstillet.

Skønt Hr. Fischer nu er 78 år, virker han fremdeles i sit fag og er stadig på rejser rundt om i landet for at give kurser.Jubilaren der er veteran fra 1. Slesvigske krig, det første år han deltog blev han deployeret med korpset af de 100 frivillige herfra Horsens. Og efter efter korpsets opløsning deltog han også som frivillig de næste to år.

Kilde : Horsens Avis, 29. oktober 1904.  ( Redigeret artikel).