Niels Sørensen (1838-1864)

Mindested for Niels Sørensen

Niels Sørensen blev født d. 25. januar 1838 i landsbyen Ørsted, ca. 10 km. fra Køge. Under krigen gjorde han tjeneste ved 1. regiment, tidligere kendt som Danske Livregiment til Fods. Regimentet, der stod under kommando af ritmester Castenschiold, blev sendt til Jylland, hvor korpset først og fremmest havde til opgave at rekognoscere.

Menig nr. 46, Niels Sørensen, befandt sig d. 10. april om morgenen sammen med en mindre deling under løjtnant Gjerding i Hansted.

Mindesten for Niels Sørensen

Prøjserne rykkede frem, og efter sigende skulle Niels Sørensen have sagt, at han godt kunne tænke sig at se, hvordan en pikkelhue så ud. I hvert fald rejste han sig op og blev ramt af en kugle i låret.

Sammen med en kammerat blev Niels Sørensen taget til fange af prøjserne, som bragte dem tilbage til Horsens, hvor han døde et par timer senere. Da prøjserne få timer senere forlod byen, overgav de Niels Sørensens lig.

Mindetavlen for Niels Sørensen

D. 12. april blev Niels Sørensen begravet under militær honnør på Slotskirken i Skanderborg.

Mindestedet på Gl. Århus Landevej blev i mange år passet af fru Emma Petersen, der boede i et hus nærved. Vedligeholdelsen af mindestedet varetages nu af De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Se også “En mindesten fra 1864” af overlærer Mogens Kirkegaard, Egebjerg i “Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg”

Vejsten2.JPG

Lige efter mindestenen står en vejsten. Oversat står der: ”Lidt herfra på højre hånd Hads Herred vej.”

På siderne af stenen står der Århus vej og Skanderborg vej.

Vejsten.JPG

Vejsten3.JPG