Nikolaj Ditlev Ammon Ræder f. 1790 – d. 1867

Nikolaj Ditlev Ammon Ræder blev født 6. juli 1790 på gården Nes i Norge. Han blev udnævnt til borgmester og byfoged i Horsens i 1827. I 1851 lod han gennemføre byjordens udstykning, udvidede havnen i årene 1856 – 57, skaffede byen anlægget Caroline Amalielund i 1841, et nyt rådhus i 1854 og et sygehus i 1858. I 1845 blev han medlem af kommisionen til opførelse af en ny straffeanstalt og i årene 1853 – 57 virkede han som direktør for denne. Da han i 1858 gik af som borgmester, blev han udnævnt til æresborger. Han døde i 1867 i København og ligger begravet på Granisons kirkegård.

Nikolaj Ditlev Ræder (1790 – 1867).