Oens

Kammergrav ved Oens

Oens ligger i den sydlige udkant af Horsens. I 2003 skulle en asfaltfabrik udvide, derfor gik Horsens Museum i gang med de arkæologiske undersøgelser. Tidligere fund gjort ved rekognosceringer, som antydede, at der skulle være en stenalderboplads på arealet. Men da mulden kom af var det i stedet en fund fra førromersk jernalder og vikingetid, som dukkede op.

Spændende var et stort langhus fra vikingetid med tilhørende stor stald, men mest overraskende var en samtidig kammergrav hvor den afdøde var gravlagt i en vognfading. Fra graven er der over 100 jerngenstande, mest søm fra vognfadingen, men der er blandt andet også et par sporer, som er med til at vise, at den afdøde var en mand. De mange jerngenstande er røntgenfotograferet af konservatoren.

Kvinde eller mand?
Gravlæggelser i vognfadinger er i vikingetiden normalt kvindegrave. Som eksempel kan nævnes gravhøjene ved Hedeby i Slesvig. Sporer findes oftest i mandsgrave og tolkes derfor som en del af mandens udstyr. Nøgler, knive, sygrej, skålspænder og perler tolkes som kvindens udstyr.
I grav fra romersk jernalder blevet der fundet perlekæder på et skelet, som atropologisk tolkes som en mand. Spørgsmålet er derfor: Er dette mænd der er begravet med kvindeligt udstyr, eller er en kvinde i Oens blevet begravet med mandligt udstyr – og hvorfor? Eller kender vi (arkæologer) slet ikke datidens skel mellem mands- kvinde- og kønsneutrale genstande? Sikkert det sidste.

Billedtekst: Tegning af en begravelse i vognfading. Kvindegrav fra Ketting på Als. Museum Sønderjylland.læs mere på museum sønderjylland