ØTA kompagniet. Historisk kalender, oktober 1999

Kak fra strandskaller har gennem mange år været brugt som tilsætning til hønsefoder. Specielt den porøse kalk fra knuste østersskaller er meget eftertragtet.

Frem gennem 1930´erne havde en række firmaer gravet skaller af hjertemuslinger på Horsens Fjord.

I slutningen af 30´erne opdagede man, at der på bunden af Stensballe Sund og Nørrestrand tillige havde ophobet sig massive lag af østersskaller. Skallelaget varierede fra 6 meter til 15 meter. Efter dette fund rykkede en række af skallegraverne fra fjorden ind i Stensballe Sund.

Omkring 1947 erfarede landets, dengang største skalleproducent, A/S HOTACO Holbæk (Holbæk Tagpap – og Cementfabrik), at man var udsat for konkurrence fra Horsens. Det lykkes HOTACO at opkøbe et mindre skalletørreri, der allerede i 1946 var blevet opført i Hessellund Teglværks tidligere teglgrav ved Nordmarksvej.

Virksomheden oprettede et datterselskab, der fik navnet ØTA Kompagniet (konstrueret navn sammensat af Ø for østers og Ta for HoTAco). Graveudstyret og spadekædemaskiner gik i gang, fabriksanlægget udvidedes senere og beskæftigede op til 35 mand. Under døgnproduktion kunne man producerer 50 tons tørrede og knuste skaller.

Klagerne fra de omkringboende over støv-, lugt- og støjgener fra fabriksanlægget blev imidlertid så massive af man i 1966 nødsagedes til standse.

Det store bilede fra 1960`erne viser ØTA´s fabrikanlæg ved Stensballe Sund. Det lille billede viser losning af østersskaller tilført med pramme fra spandekædemaskinen.

16. oktober 1899:

En ny Ølsort bliver i Morgen bragt i handelen af Horsens Bajerske – og Hvidtølbryggeri. Den hedder “Horsens Dobbeltøl” og er skattefri.

04. oktober 1919:

Vejret: Meteorologisk institut meddeler: Der er Udsigt til rolige Vindforhold omkring normal Varme, stedvis Taage i øvrigt tørt Vejr. Nyd Solens sidste Smil og Efteraarets friske Luft. Efter alle Solmærker at dømme bliver det fint Vejr i Morgen: Barometeret er jævnt stigende og Luften er høj og blaa. Benyt derfor Søndagen til en tur i det Frie: Søndergades Fliser bliver det snart Tid nok til at slide.

16. oktober 1939:

Horsens Museum har i Dag udsendt sin Beretning for Aaret 1938 – 39 der helt igennem følger de Linier, kgl. Bygningsinspektør Norn trak op i sin Beretning paa Museumsforeningens Generalforsamling fornylig.

14. oktober 1959:

Horsens nye Jazzclub i kælder imponerer alle. Unge har skabt en særpræget seværdighed i et gammelt ostelager med kunst paa hvælvingerne og stearinlys paa øltønder. Der er gjort et stykke arbejde af de unge for at restaurere lokalet, som er beliggende i en kælder med nedgang i gaarden til Laursens Danseinstitut, Søndergade 48.

04. oktober 1979:

Horsens fik i går et byarkiv, bag hvilket står Arkivforeningen for Horsens. Ved åbningen af arkivet i lokaler, som tidligere var en del af teatersalen i Arbejderforeningen, var der anledning til at se nogle af de mange gamle ting, som allerede er placeret på de første hylder.