Peter B. L. Eyde

Peter B. L. Eyde. B3568

Kaptajn, vinhandler, konsul Peter B. L. Eyde (1854-1922). Stjernholmsgade 1, iflg. vejviser 1903-04. Svensk norsk konsul. Vinhandler i Eydes kælder, Søndergade 17-19. B3568

Læs også artiklen E. Eyde & Co.