Preben Brøchner Lomborg d. 21. maj 1983

af Lars Bo Larsen

Efter sin lærereksamen i 1947 blev Preben Brøchner Lomborg ansat ved Horsens Kommunale Skolevæsen, hvor han havde embede til sin pensionering i 1982, de sidste år som viceskoleinspektør, ligesom Brøchner Lomborg i en længere periode var konstitueret skoleinspektør på Tordenskjoldsgade Skole.

Kilde:

Horsens Folkeblad den 26. maj 1983