Rædersgade omkring 1905. Historisk kalender, maj 1991

Der hvor Rædersgade nu går, var der i midten af forrige århundrede en stor have, der tilhørte en handelsgartner Petersen. Han boede dengang i “Mælketorvskrogen” bag ved Grønnegade.

En af de første ejendomme, der blev bygget i Rædersgade, var Frk. Mommes Pigeinstitut opført i 1882. En præsentabel bygning, der senere blev bolig for Landbosparekassen, og i dag huser Horsens Landboforening.

I 1886 opførtes Heimdal. Den blev rejst som forsamlingshus for datidens demokrati i by og på land, og den kostede den formidable sum af ca. 83.000 kr. Denne store statelige ejendom blev en af byens mest kendte bygninger og bar med rette det gamle gudenavn. Mange græd en vemodig tåre, da også den forsvandt.

Omkring århundredeskiftet købte en kendt Horsensborger C. Ibsen Christensen hjørneejendommen ved Mælketorvet og skabt en lille hyggelig restaurant, som han meget smart kaldte for Lille Heimdal. Huset ligger der heldigvis endnu, noget moderniseret, men stadig hyggeligt.

Rædersgade er opkaldt efter Nikolal Ditlev Ræder, borgmester i Horsens fra 1827 til 1858. I hans regeringstid skete der en utrolig udvikling i byen, og han blev derefter udnævnt til æresborger, en hædersbevisning, man ellers ikke rutter med.

11. maj 1881:

Der er afholdt endelig licitation over en ny skolebygning med lærerbolig i Kildegade.

25. maj 1891:

Horsens Avis meddeler følgende fra politiet: “For at have gaaet paa Fortouget med Kjødtruget paa Nakken maatte en Slagter i Dag betale 1 Kr. i Mulkt”.

21. maj 1921:

Det første forslag til en banegård på Bygholms markjorde offentliggøres. Planen er at afløse den gamle banegård – for enden af Jessensgade – indviet 1868. Forslaget er et af mange, og først i 1929 kunne den den nye banegård taget i brug.

14. maj 1931:

30.000 borgere i Horsens overværer, at det store tyske luftskib “Graf Zeppelin” i lav højde flyver hen over byen.

06. maj 1941:

De værdifulde sandstensdetaljer på Jørgensen Hotel / Lichtenbergs Palæ bliver restaureret på statens regning.Til facaden kan der ikke skaffes penge.