Sangkoret Apollo

Sangkoret ”Apollo” blev stiftet 5. maj 1904. Koret var tidligere, nemlig fra 1874, en del af Horsens Arbejderforening. Arbejderforeningen ønskede i april 1904 ikke længere at aflønne dirigenten, og korsangerne besluttede selv at sørge for korets fortsættelse som en selvstændig sangforening, dog med tilknytning til Arbejderforeningen.

I løbet af sommeren 1904 blev lærer P. Stenum ansat som ny dirigent med 100 kr. årligt for 2 timers ugentlig sangøvelse. Omkring 1916 blev koret et blandet kor af mænd og kvinder.

Sangforeningens formål var at skabe og vedligeholde interessen for sang bl.a. gennem afholdelse af koncerter. Sangforeningen bestod af både aktive og passive medlemmer. Koret deltog ofte som underholdning ved Arbejderforeningens arrangementer, f.eks. selskabelige sammenkomster og fester, teaterforestillinger, samt orkester- og sangkoncerter.

I 1934 var der ca. 60 medlemmer, men i 1964 var medlemstallet faldet til ca. 15. Sangkoret ”Apollo” ophørte omkring 1975.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1981-6

Florup Nielsen, Inge: Musiklivet i Horsens 1600-1930, 1982