Skt. Jørgensgården i Horsens

Om Skt. Jørgensgård i Horsens skriver Carl Th. Jørgensen i ”Nogle Horsens-gaders historie”:

I middelalderen fandtes der Skt. Jørgensgårde ved de fleste danske købsstæder. Deres opgave var at tage sig af de mange fattige stakler, der led af de i de tider meget almindelige pestagtige, meget smitsomme sygdomme, herunder især spedalskhed. Skt. Jørgensgårdene blev af hensyn til smittefaren anlagt et stykke udenfor byen, men dog i reglen ved Alfarvej.

I Horsens er der rimelig grund til at tro, at Skt. Jørgensgården har ligget på Hospitalsgade, hvor Horsens Hospital nu bruges som ældreboliger. I hvert fald kaldtes den nuværende Hospitalsgade og broen for sydenden af gaden for henholdsvis Skt. Jørgensgade og Skt. Jørgens Bro langt op i det 17. århundrede.

I 1552 blev Skt. Jørgensgården imidlertid nedlagt. Den blev tillige med sine tilliggender lagt ind under det almindelige hospital i Århus, idet Kong Christian d. 3 ønskede at samle den slags institutioner. 8 år efter i 1560 blev hospitalet dog genopbygget og fik sine tilliggender tilbage, da Kong Frederik d. 2. befalede det.

Se også artiklerne om Horsens Hospital og Spedalsø

Læs mere

46.4 Horsens Nogle Horsens-Gaders Historie / Carl Th. Jørgensen. – 1943. – 32 sider