Sønderbrogade 14 omkring 1900. Historisk Kalender, august 1993

Billedet viser det nuværende Sønderbrogade 14 set fra bagsiden mod vest, der dengang vendte ud mod åen, hvilket også fremgår af bolværket nederst i billedet. Åen bliver opfyldt omkring 1904 og idag går en del af Lichtenbergsgade hen over det gamle åløb, hvilket fremgår af det lille billede.

Selve bygningen rummede omkring århundredeskiftet virksomheden F.C. Madsens Ny Dampvæveri, der var startet i 1874, men Madsen havde tidligere haft et væveri i Smedegade.

På fabrikken vævede man især bomuldsvarer, senere gik man også over til farvning af lærreds – og bomuldsvarer.

I 1898 bliver firmaet omdannet til et aktieselskab med M.A. Petersen som direktør, der også viderefører væveriet efter Madsens død.

Omkring 1918 skifter firmaet navn til M.A. Petersens Konfektionsfabrik, og også konfektionsfirmaet Frølund, Wittrup og Petersen har i en årrække til huse på Sønderbrogade 14.

På det store billede ses til venstre den lange fabriksbygning, som endnu eksisterer, hvorimod villaen Bella Vista bag den store skorsten nu er forsvundet efter nedrivningen i 1991.

8.august 1893:

Håndværker – og Sangforeningen har indvielsen på nogle ombyggede lokaler, dels har man indrettet et nyt læseværelse med skabe til bøger, tidsskrifter og blade, dels har man omdannet det gamle læseværelse til et dame – konversationsværelse, hvor tobaksrygning er forbudt.

02. august 1913:

Der afholdes møde om ryttermonumentet ved Torsted. Alle opfordres til at give et bidrag til monumentet, der skal stå færdigt til 50 – års dagen for fægtningen, nemlig den 22. april 1914.

01. august 1933:

Rutebilstriden er endt med et forlig.Rutebilejerne lejer rutebilstationen i Jernbanegade, og rutebildriften vil fremover udgå herfra og ikke længere fra holdepladsen ved Søndergade.

13. august 1953:

Skolepatruljer i Horsens fra i morgen. 25 børn er uddannet til opgaven ved Allégades skole og Søndermarksskolen.