Sønderbro`s Bryggeri og Zonerednings – Korpset. Historisk kalender, november 2002

I den trekantede karre, der dannes af Løvenørnsgade, Sønderbrogade og Banestien, var nogle gårde fælles for ejendommene i de to gader.

Porten i ejendommen Sønderbro 12 på det store billede var adgangsvej til denne ejendom og til ejendommen med adressen Løvenørnsgade 7. I gården havde brygger A. N. Nielsen i 1940erne sin virksomhed, Sønderbro`s Bryggeri, der fremstillede hvidtøl, som blev tappet på femliters flasker. Populærnavnet for produktet var stakitøl.

Glasflaskerne var nemlig beskyttet med en beklædning af trælister og deraf kom navnet. Hvidtøllet blev udbragt med en enspænder – hestevogn sammen med pilsnerøl fra Bryggeriet Thordal i Skive, hvilket Andersen forhandlede.

Toetages ejendommen i baggrunden på det lille billede er gårdfacaden til Løvenørnsgade 7. I stueetagen havde Zoneredningskorpset kontor og garager til redningskøretøjer med udkørsel til Løvenørnsgade. På første sal var der lejligheder, og her boede blandt andre bryggeren og redningskorpsets leder. Det høje stakit midt i det store billede er et tørrearrangement til Zonens brandslanger.

I ejendommen Sønderbro 12 drev Rabøl Jørgensens restauration, hvor tidligere Det ny Landbohjem havde haft til huse.

08. november 1902:

Herman Bangs Oplæsning havde i Aftes fyldt Palæets Sal til sidste Plads. Herman Bang læser altid for en fyldt sal, naar han gæster sin Fødeby Horsens. Oplæsningen er jo for Resten ikke det rette Ord for den mesterlige Fortællerkunst, hvormed Bang ævner at tvinge en stor tilhørerkreds til den mest lydløse Andagt.

04. november 1922:

Danske Kvinders slesvigske Forenings Horsens Afdeling opfordrer alle, der ligger inde med Mark fra en Tysklandsrejse, at tænke paa de gamle syd for Grænsen. De Danske dernede lider stærkt under den lave Kurs og Nøden og Dyrtiden i Tyskland. Og det gælder i ganske særlig Grad de gamle.

17. november 1942:

Horsensianer vænnet af med at ryge – ved Hjælp af Hypnose. Blev hypnotiseret Søndag den 8., og Hypnosen virker endnu. Lægerne fraraader “Legen med Hypnosen”, men politiet tillader den.

20. november 1962:

Havneudvalget har godkendt bygningen af ca. 80 meter kajindfatning ved Toldboden til erstatning af et gammelt bolværk fra 1886. Arbejdet anslås at ville koste ca. 350.000 kr. Den nye kajindfatning skal bl.a. bygges for at give større vanddybde i havnebassinet ud for det nye papirpakhus.

13. november 1982:

I den kommende uge vil der i anledning af Horsens Statsskoles 450 års jubilæum blive afviklet en lang række arrangementer af både festlig og mere alvorlig art. Rektor, lærere og elever har gennem længere tid forberedt det alsidige program, hvis indhold tager hensyn til både skolen og byen, til fortiden, øjeblikket og til fremtiden.