Søren Hansen Kornerup

Søren Hansen Kornerup (1624-1674), generalfiskal. Efter omfattende jurastudier, bl.a. i Leiden ansattes han hos Frederik III som generalfiskal. Opgaven var at våge over kongehusets rettigheder og føre sag, når de blev krænket. Flere sager kiksede for Kornerup. Særlig kendt af datiden blev sagen mod Kay Lykke, der var en af Danmarks rigeste adelsmænd, og hvor dronning Sophie Amalie blandede sig uretmæssigt i sagen. Kornerups største indsats var, at han skrev de første udkast til kongeloven, hvor han især havde indflydelse på arvefølgespørgsmålet og kongelovens sikring mod misbrug fra embedsmændenes side.