Søren Jørgensen Kragh

Købmand S. J. Kragh

Født d. 18. december 1831.

Fik borgerskab som købmand i Horsens i 1861, og startede straks firmaet Kragh & Soele sammen med H. A. Soele. I 1900 overgik firmaet til A/S Horsens Trælasthandel, for hvilket Kragh blev formand.

Var medlem af Horsens Byråd 1876 til 1886; Medlem af Havneudvalget fra 1876 til 1880.

Var i en lang årrække formand for Foreningen af Jyske Trælasthandlere.

Var formand for Horsens Handelsforening fra 1890 til 1898.

Ridder af Dannebrog og Ridder af Vasaordenen

Se også artiklen om Kraghs Stiftelse

Læs mere

“Horsens Handelsforening i 50 år” af Jørg. Andersen