Søvind Gymnastik- og Idrætsforening

Logo

Stiftelsen

D. 12. november 1884 stiftedes Søvind og Omegns Skytteforening på et møde på Søvind gamle skole. Foreningens første formand var gårdejer Søren Nielsen, som var 32 år gammel. Som delingsfører fik foreningen Niels Jensen, der havde været korporal i 3-årskrigen 1849-1851 og under slaget ved Kolding havde mistet sin ene arm.

I starten foregik våbenøvelserne i en gammel lade, men d. 15. januar 1886 kunne man indvie Søvind Forsamlingshus, som siden dannede rammen om mange aktiviteter og fester.

Kvindernes indtog i foreningen

Knap 6 år efter stiftelsen kom de første kvinder med i foreningen i 1890. Kontingentet var på 2 kr. for mændene og 1 kr. for kvinderne.

Skydeøvelserne fortrænges

Efterhånden fortrængte gymnastikken skydeøvelserne, og i 1920’erne begyndte boldspillet for alvor at vinde frem. Først fodbolden, men siden kom også håndbold og badminton til.

Sportspladsen etableres

De første mange år lejede man en mark af en lokal gårdejer til at spille på, men i 1937 besluttede foreningen på en generalforsamling at oprette en fond, hvis mål var at få etableret en sportsplads. Det viste sig mere besværligt end først antaget, og først i 1952 besluttede sognerådet at etablere en sportsplads på marken ved Bjerregård. Placeringen blev valgt, så kunne skolen også bruge pladsen.

Sportspladsen stod færdig i 1958 og i 1959 var også klubhuset færdig, og anlægget blev officielt indviet d. 2. august 1959.

Indvielse af Søvindhallen

D. 9. april 1983 kunne man indvie Søvindhallen, og året efter fejrede man foreningens 100-års dag ved en reception netop i Søvindhallen.

Læs mere

79.606 Fra ekko i skoven til genlyd i hallen : Søvind Gymnastik- og Idrætsforening 1884-1984 / tekst og research: Jens Ingfred Rasmussen. – Søvind Gymnastik- og Idrætsforening, 1985. – 33 sider : ill.