Stensballegård. Historisk Kalender, januar 1997

På nordsiden af Horsens fjord ligger Stensballegård, der kendes så langt tilbage som året 1341, hvor ejeren hed Trugild Jonssøn Brenderup. Senere var gården igennem et par hundrede år i familien Rosenkrantz`s besiddelse.

 

 

Gården fremstår i dag som et smukt symmetrisk bygningsværk inspireret af den italienske renæssance, således som den så ud i perioden 1530-1630. Hovedbygningen stod færdigopført i 1692, sidefløjene året efter og avlsbygningerne i 1694.

Bygherre var baron Frederik Kragh og bygmesteren den unge murermester Ernst Brandenburg. Hovedbygningen bærer, foruden årstallet 1692, forbogstaverne i baronens og hans anden hustru Charlotte Amalie Griffenfeldts navne.

Hvorledes det forrige Stensballegård så ud, ved man ikke, men der findes endnu minder derfra i de nuværende bygninger. Der er i den søndre fløj sidefløjs udvendige mur indmuret en sten, der foruden bygherren Folmer Rosenkrantz`s indskrift bærer årstallet 1582.

Efter at have været i familien Kraghs besiddelse i over 200 år, solgtes gården i 1927 til godsejer Axel Høyer. Han påbegyndte nedrivningen af den smukke gamle bindingsværksavlsgård, men solgte den allerede i 1928 til greven Hans Benedikt Ahlefeldt-Laurvig, som senere overdrog gården til søn, den nuværende ejer.

Det store billede er en gengivelse fra “Det danske Atlas”, som udkom i årene 1831-35. Det lille billede viser den gamle avlsgård.

 

05. januar 1897:

I Gedved bor der en Mand hvis Hageskæg maaler 50 Tommer fra Spids til Spids. Er der nogen, der kan stikke den ?

02. januar 1917:

Nytaarsaften var saa rolig som ingenside før. Forbudet mod Salg af Fyrværkeriartikler havde haft til Følge, at man saa godt som ikke hørte nogen Skydning i Gaderne eller Gaardene.

09. januar 1937:

Ikke alene herhjemme, men også i vort Naboland Sverige er Interessen for Firlingerne i Breth stor. En Medarbejder fra “Stockholms Tidningen” der for Tiden skriver om Danmark, har i Dag besøgt os. Hans Horsens-Besøg gjaldt Firlingerne, der forøvrigt netop i Dag er en Maaned gamle.

19. januar 1957:

Forleden samledes 30 folkevognsejere i Horsens og stiftede deres egen klub, som de har kaldt “Horsens og Omegns Folkevognsklub”. Den stiftende generalforsamling fandt sted på “Rytterkroen” og det kan iøvrigt nævnes, at den pågældende klub er landets eneste af sin art.

13. januar 1977:

Jernkunstneren Kaj Rugholm i Egebjerg fik oprindelig ideen til sine cykelskulpturer, da han en dag kom hjem og faldt over børnenes cykler, udtaler han i et interview i Horsens Folkeblad foruden for udstillingen på Horsens Museum. På denne udstilling, som åbner i slutningen af Februar udstiller Kaj Rugholm sammen med andre Horsenskunstnere bl.a. Tove Walter, Gunnar Nissen og Mogens Christiansen.