Stephen Rasmussen Hofgaard

Borgmester fra 1697 – 1716.

Stephen Rasmussen Hofgaard, født i Gylling i Hads Herred 1652, død 1716. Havde en omfattende købmandsforretning i sine unge dage, men senere fik han offentlige embeder.

I 1682 blev han rådstueskriver, i 1695 blev han rådmand, og efter borgmester Jørgen Christoffersen Blimesters død blev han d. 7/8 1697 valgt til borgmester. Hofgaard var en meget velhavende mand som skænkede store summer til kirkerne og byens fattige. Derudover arbejdede han bl.a. for at lave ordentlige gader og et ordentligt torv.

Læs mere:

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

Artikler fra Horsens Folkeblad