Svend Aage Eltang f. 13. januar 1899 – ?

Læge Svend Aage Eltang har praktiseret i Horsens i en menneskealder. Han er forsat aktiv, og i adskillige år har han været den ældste praktiserende læge i Horsens. Han er født i Fredericia og blev student i 1917. I 1925 bestod han medicinsk embedseksamen og var i et par år reservelæge i Sønderborg, indtil han i 1928 etablerede sig som praktiserende læge i Horsens.

Svend Aage Eltang har haft den glæde at være familielæge i helt op til fem generationer i den samme familie. Han har desuden været tilsynsførende læge ved tre af byens børnehaver, og i en årrække har han været læge ved boksestævner i Horsens. Desuden har han påtaget sig opgaver af faglig art. I 1944 blev således valgt til kasserer for Vejle og Skanderborg amters Lægekredsforening under under Den alm. danske Lægeforening, og i årene 1952-1961 var dens formand.

Kilde: Berlingske Tidende 12. januar 1974.