Svend Aage Bay

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Gennem 30 år har lektor Svend Aage Bay samlet stof til bogen “Horsens historie indtil 1837” som afløsning for “Horsens Kjøbstads Beskrivelse oh Historie”. (Horsens Folkeblad, 16.11.1982)

Læs artiklen

Mandag den 9. januar 1989 afgik lektor, cand. mag. Svend Aage Bay, der i mange år var en af Horsens Statsskoles markante lærere, pludselig ved døden. (Horsens Folkeblad, 11.01.1989)

Læs nekrologen