Svend Aage Jacobsen

Svend Aage Jacobsen
Svend Aage Jacobsen

Ved kommunalvalget kom der fem nye medlemmer i Nr. Snede sogneråd, deriblandt Svend Aage Jacobsen, som valgtes på den borgerlige fællesliste. Svend Aage Jacobsen har aldrig tidligere været med i kommunalpolitik, endsige været opstillet til sognerådsvalget. Men han er en kendt mand i Nr. Snede kommune, hvor han har virket som planteavlskonsulent siden 1954, med bopæl i Nr. Snede by.

Sognerådsformand, konsulent Sv. Aage Jacobsen, som i den kommende 4-års periode skal stå i spidsen for Nr. Snede kommune, svarer på spørgsmål. (Horsens Folkeblad, 22.04.1966) Læs artiklen