Svend Aage Jacobsen

Ved kommunalvalget kom der fem nye medlemmer i Nr. Snede sogneråd, deriblandt Svend Aage Jacobsen, som valgtes på den borgerlige fællesliste. Svend Aage Jacobsen har aldrig tidligere været med i kommunalpolitik, endsige været opstillet til sognerådsvalget. Men …
Læs mere om Svend Aage Jacobsen