Tage Hølund

Tage Hølund (Overkirurg, f.16.10.1912)

60 år i morgen

Overkirurg, dr. Med. Tage Hølund, 60.

Overkirurg, dr. Med. Tage Hølund, Ringkøbing Amts Centralsygehus, Herning, der er født i Horsens, men opvokset i Kolding, hvor faderen I. M. Hølund var stadsskoleinspektør, tog i 1938 medicinsk eksamen med udmærkelse.

Allerede som 33-årig blev han dr. Med., og tre år senere fik han speciallægeautorisation i kirurgi. Som ung læge virkede Tage Hølund ved sygehusene i Kjellerup, Herning, Kolding, Odense og på Ortopædisk Hospital i København.

I 1945 blev han 2. reservekirurg på Sundby Hospital, og fra 1948 til 1953 var han 1. reservekirurg på amtssygehuset i Randers. Derefter blev han 1. reservekirurg på Odense Amts og Bys sygehus, og 1. oktober 1955 blev han afdelingslæge og konstitueret overkirurg i Herning. Efter daværende overkirurg E. Tølbølls død fik Tage Hølund i 1956 stillingen som chef for den kirurgiske afdeling på sygehuset i Herning.

Tage Hølund, der er kendt som en dygtig kirurg, er i besiddelse af gode menneskelige egenskaber, og han er derfor meget afholdt i det store midt- og vestjyske område, hvorfra sygehuset i Herning har patienter

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek