Teater – Bio 1941. Historisk Kalender, januar 1992

Billedet stammer fra Teater – bios indvielse den 10/10 1941. På denne dato starter man biograf i Horsens Teater beliggende bag Jørgensens Hotel – et teater, der netop nu igen tages i brug efter en stor ombygning.

Horsens Teater blev bygget i 1909 af arkitekt Fussing, som erstatning for en gammel teaterbygning fra midten af 1800 – tallet. Teatret blev flittigt benyttet i mange år, men i løbet 1930 – erne forfaldt bygningen mere og mere på grund af svigtende indtægter. Man valgte derfor at ombygge teatersalen til biograf, uden at det dog var ensbetydende med at al teatervirksomhed ophørte.

Salen kunne stadig i løbet af en halv time omdannes til teatersal, men gradvis overtog teatret i Håndværker – og Industriforeningens hus rollen som byens teater, og efter en ombygning af Teater – bio i 1957 ophørte al teatervirksomhed på dette sted. Biografvirksomheden forsatte derimod til ca. 1988, hvorefter bygningen stod ubenyttet hen.

Men den ombygning af Horsens Teater, der nu er tilendebragt, vil der igen blive mulighed for at tage plads i Fussings gamle sal med stukarbejderne og de buede balkoner under den store kuppel.

28. januar 1892:

I Horsens byråds møde igår forelå spørgsmål fra det nedsatte havneudvalg om, hvorvidt byrådet vil være villig til at støtte planen om anlæggelsen af en havn ved Juelsminde.

09. januar 1912:

Cykelhandlerfírmaet Hede Nielsen og Mikkelsens ny fabriksbygning i Hestedamsgade 3 er nedbrændt.

08. januar 1932:

Fra gammeldags skole til moderne bibliotek: På mandag den 11. januar åbner biblioteket i Kildegade. En vandring gennem salene giver indtryk af ro og lys og plads.

02. januar 1962:

I Statsradiofoniens direkte udsendelse i program 1 nytårsaften “Landet rundt” tog reporter Poul Ifversen lytterne med på besøg på Horsens Avis, som udsendte sit sidste nummer lørdag eftermiddag.

03. januar 1972:

Interesserede foreninger og organisationer kan nu søge om at få lokaler i det kommende fritidshus i forbygningen i Allègade skole. Lokalerne tænkes anvendt først og fremmest som klub – og mødelokale for børne – og ungdomsforeninger.