Thomas Kingo

Thomas Kingo (1634-1703), biskop og salmedigter. Han var borgerlig af fødsel. Efter teologisk embedseksamen var han først huslærer forskellige steder, senere blev han sognepræst i Slangerup. I 1677 udnævntes han til biskop over Fyns stift, og i 1679 ophøjedes han i adelsstanden. I Kingos salmedigtning når den danske kristelige barok sit højdepunkt. Kingo var en mand af den støbning, som den nye enevælde behøvede, dvs. den myndige, nidkære og selvfølende embedsmand.