Thonbogade

Facaden af Kaffehuset, Thonbogade 12. Julen 1976 B1404.

Om Thonbogade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Thonbogade er en Horsensgade af meget gammel Dato, idet den allerede omtalet i et Kirkeregnskab fra 1695. Nogle har ment, at Gaden skylder Anders Jensen Thonbo (f. 1648 – d. 1697) sit Navn. Men Thonbogade er ikke opkaldt efter den senere ejer af Hanstedgård, hvis Ønske det var, at Hanstedgård og Gods blev givet til Hospital i 1702, men derimod efter Handelsmand Jørgen Tonboe, der byggede de første Huse – 15 små Boder – i Gaden.

Det ældste hus i Gaden nævnes i et Skøde fra 1754 som en Lejevåning. Dengang tilhørte det Paul Stephansen, der var Borger og Skipper udi Horsens.

I ældre Tid lå i Thonbogade “Gadens Brønd”, hvortil alle Gadens Beboere havde Rettighed til at hente Vand. Da Kommunens Vandværksvand vandt Indpas i Gaden og Vandhanerne Indpas i Husene ophørte Brøndens betydning.

I Thonbogade lå i forrige Århundrede et yndet Danselokale “Valhalle”. Det havde til huse i Hjørneejendommen og fik stor Betydning i den horsensianske Arbejderbevægelse. Her var nemlig Samlingsstedet for “Internationale” (da hed Lokalet Dannebrog), og her mødtes man i 1884 for at stifte en Forening for Arbejdere, der skulle byde på Fornøjelser, men også drive Oplysningsvirksomhed samt stifte en Sygekasse. Takket være Erik N. Sørensen og Skrædder Bergstrøm fik Mødet et sådan Forløb, at man på et senere Møde, d. 10. August 1884, kunne stifte Socialdemokratisk Arbejderforening for Horsens.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Fra det gamle Horsens. (Horsens Folkeblad, 16.10.1968)

Læs artiklen

Horsens nye gågade indvies den 5. august. (Horsens Folkeblad, 21.07.1971)

Læs artiklen

Læs mere

46.4 Horsens – De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.