Trævarefabrikken Thor. Historisk kalender, juli 1984

Trævarefabrikken Thor, Sønderbrogade 31, var en af de fabrikker, der ikke beskæftigede “uddannede” – d.v.s. faglærte – men derimod “intelligente” d.v.s. ufaglærte arbejdere. Fabrikken var startet som et dampsnedkeri 1884, med den blev udvidet stærkt i midten af 1890`erne efter at købmand Johan Christensen og hans bror havde overtaget den. Det var i de år trævarefabrikken Bastian blev afviklet, og Thor overtog både kunder og arbejdere herfra.

 

Det var en meget eget alsidig fabrik, der lavede bygningstømmer, drittelstave, pakkasser og især møbler. 1906 brændte fabrikken, men blev hurtigt genopført i den skikkelse, billedet fra 1912 viser. I storhedstiden havde fabrikken 180 arbejdere. Den lukkede i 1934.

Ejendommen blev overtaget af Horsens Jern – og Stålforretning A / S, der videreførte en del af L.G. Nors` enkes gamle købmandsgård på Nørregade.