Ulrik Frederik Gyldenløve

Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704), general og statsmand. Han var søn af Frederik III og den holstenske adelsdame Margrethe Pape. I 1664 blev Gyldenløve statholder i Norge, hvor hans styre berømmes som et af de bedste under den dansk-norske union. Han var i en periode gift med Marie Grubbe, men så blev det til skilsmisse. I sit første og tredje ægteskab blev han stamfader til slægten Danneskiold-Lovendal og Danneskiold-Laurvigen. Gyldenløve var en mand i hvem Christian IV´s (farfaderen) store praktiske virkelyst syntes genfødt.