Uvejr

Adskillige af byens gader blev forvandlet til rivende strømme. Her ses et par biler på Vitus Beringsplads.
Adskillige af byens gader blev forvandlet til rivende strømme. Her ses et par biler på Vitus Beringsplads.

Skybruddet – Uvejret koncentreret omkring Horsens (Horsens Folkeblad, 31.07.1971)
Store dele af Horsens var gar oversvømmet. Byen oplevede sit hidtil værste og tillige mest langvarige skybrud. Kloaknettet kunne slet ikke tage de store vandmasser, da skybruddet satte hid over middag. Regnvandet fossede op fra kloaker og afløb i ejendomme i de lavereliggende kvarterer, så et ukendt antal kældre sattes under vand. Først hen på eftermiddagen stilnede regnen af.

Læs artiklen

Maria var en tur nede ved det oversvømmede havneområde med sin farfar Ove Lund. Her kigger de på de små vandsøjler, der viser, at vandet ikke bare flød ind over land, men også blev presset op gennem kloakkerne, så dækslerne mange steder blev presset af
Maria var en tur nede ved det oversvømmede havneområde med sin farfar Ove Lund. Her kigger de på de små vandsøjler, der viser, at vandet ikke bare flød ind over land, men også blev presset op gennem kloakkerne, så dækslerne mange steder blev presset af. Foto: Povl Klavsen

En lang våd nat – Horsens kommune i otte timer lang kamp mod vandmasserne (Horsens Folkeblad, 22.02.1993)

Det blev en lang, kold og våd nat for CF’ere, brandmænd, politifolk og beboerne i havneområdet og de lavtliggende gader i nærheden. Allerede natten til lørdag blev der slået stormflodsalarm. En del af havneområdet stod under vand nogle timer, men derefter begyndte vandet igen at falde, uden at der var
sket de helt store ødelæggelser. Søndag aften fik et sammenfald af nordøstlig kuling og tidevand igen vandet til at stige, og kl. 18.15 slog havnemester Jørgen M. Olsen igen alarm. Aftenen igennem steg
vandet med ca. 20 cm i timen, og der var frygt for, at det først ville stoppe ved midnat, når højvandet kulminerede.

Læs artiklen