Vandtårnet. Historisk kalender, juli 2005

Horsens første vandtårn fra 1913 står på den gamle udsigtshøj i Caroline Amalielund.

Tårnet har en højde på 22 m. og er opført i jernbeton, et materiale som endnu før Den første Verdenskrig var relativt nyt.

 

Tårnet, der ses på det store billede, kan rumme ca. 100 m3 vand og blev opført for at forsyne beboerne i det højt beliggende kvarter omkring parkens nordlige del. Beboerne i dette område led under en mangelfuld vandforsyning, fordi man fra vandværket i Egebjerg gangske enkelt ikke kunne give vandet det fornødne tryk. Tårnet var i drift indtil 1972, hvor det blev afløst af en trykforøgerstation placeret i Østergade ved de kommunale vandbeholdere, som ses på det lille foto.

Arkitekten bag tårnet var Viggo Norn, som uden tvivl har ladet sig inspirere af et nu nedrevet vandtårn i Maribo, opført i 1907. Nederst er tårnet forsynet med en række granitsnegle udført af kunstneren K. Hansen Reistrup. Arkitekt Viggo Norn tegnede tårnet således, at det øverst oppe var forsynet med en platform. Hensigten var at give byens borgere såvel et vandtårn som et udsigtstårn. Af hensyn til publikum blev det placeret øverst i parken, selv om en placering ved vandbeholderne i Østergade teknisk set havde været optimal og tilmed betydelig billigere.

Med opførelsen af vandtårnet i 1913 fik borgerne i Horsens en attraktion, hvorfra der er en vidunderlig udsigt over byen, fjorden og oplandet. Tårnet har været lukket for offentligheden i en årrække og har tjent som kommunal udlejningsplatform for radio – og antennemaster.

 

Vandt. 1

17. juli 1905:

Besøget paa udstillingen var i Gaar trods Regnvejret, omtrent som forrige Søndag, altsaa op mod 20,000 Mennesker. Der gik næppe saa mange Igennem Tælleapparaterne, men til Gengæld gik der flere paa Kort.

16. juli 1925:

Paa Søndag faar vi Aarets største Vandsportsdag i Horsens. Vore Svømmere indvier deres nye smukke dobbelte Badeanstalt ude ved Langelinie, og der er kommet ikke mindre end ca. 100 jydske Svømmere sammen for at fejre Begivenheden.

30. juli 1945:

Benzintyveri ved Statsskolen. Der er en af de sidste Nætter i den forløbne Uge stjaalet op imod Tusind Liter Benzin paa Statsskolens Omraade. Benzinen var opmagasineret i mørke Dunke, som hver indeholder 20 Liter.Tyveriet menes begaaet af Danskere i Forstaaelse med en tysk Minør.

9. juli 1965:

Sommerens begivenhed paa Horsens friluftsteater er gennem de sidste mange aar blevet gæstespillet fra Det kgl. Teater, og paa tirsdag spilles Ludvig Holbergs komedie “Eramus Montanus”. John Price har bearbejdet forestillingen og i stjernegalleriet, som folder sig ud paa scenen, lyser Henning Moritzen som Eramus og Lise Ringheim som hans fæstemø Lisbed.

5.juli 1985:

Fagforening køber Bleis` Møbelhus. Med en årlig medlemstilgang på 100 og et medlemstal på  2250 hat Kvindeligt Arbejderforbund i Horsens for lidt albuerum i lokalerne på Smedetorvet. Derfor har fagforeningen nu erhvervet Bleis ` Møbelhus, Kildegade 29, som fra 1. september skal ombygges med henblik på indflytning i midten af januar.