Vorsø

Vorsø set fra Brigsted strand. Foto: Jette Holst

En fredet ø i Horsens fjord

Vorsø Naturreservat er en totalfredet ø beliggende i Horsens Fjord.

I 1928 blev øen købt for zoologen Herluf Winges efterladte formue. Han havde ønsket at lave et fristed for planter og dyr – også de såkaldt skadelige. Ved overtagelsen var det meste af øen opdyrket, men der var også to små skove og nogle mindre plantninger. 15 ha blev fortsat opdyrket, mens resten blev overladt til sig selv.

I 1979 overtog Skov- og Naturstyrelsen øen, og herefter blev al landbrugsdrift stoppet, og der blev oprettet en feltstation, hvorfra man kunne studere udviklingen i øens natur.

Vorsø Naturreservat omfatter 895 ha. Heraf er 830 ha søterritorium og 65 ha land.

Informationstavle på Brigsted strand

Skarverne på Vorsø

Skarven ynglede på Vorsø frem til 1864, men var udryddet som dansk ynglefugl indtil 1938. I 1944 slog den sig igen ned på Vorsø, hvor den har været fredet siden 1970, og i resten af landet siden 1979.

Skarven påvirker sine omgivelser drastisk, idet de træer, som fuglene slå sig ned i, svides ihjel af ekskrementer. Et træ kan holde til skarverne i 10-20 år, før det er “slidt” ned. Herefter flytter skarverne til andre træer, og en ny skov vokser op.

Informationstavle på Brigsted strand

Naturen omkring Vorsø

Omkring Vorsø er Horsens Fjord lavvandet emd en bred tørlagt vade ved lavvande og små ubeboede fjordholme. Fulgelivet på og omkring Vorsø er rigt, og ederfugle ses året rundt.

Vandområdet omkring Vorsø er en vigtig rasteplads for ande- og vadefugle, især om vinteren. Gråand, pibeand og hvinand er de mest talrige ænder, mens man blandt vadefuglene ofte kan se alm. ryle, lille koppersneppe og stor regnspove.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Boplads ved Vårsø Jyllands næstældste (Horsens Folkeblad 31.01.1972)
Læs artiklen

Hvaler i fjorden i stenalderen (Horsens Folkeblad 07.06.1972)
Læs artiklen

Skarvens antal vokser hastigt (Horsens Folkeblad 29.12.1990
Læs artiklen

Skarver er til stor skade (Horsens Folkeblad 13.05.1993)
Læs artiklen

Skarv-bestand i tilbagegang (Horsens Folkeblad 06.06.1997)
Læs artiklen

Vorsø set fra Brigsted strand ved højvande. Foto: Jette Holst

Læs mere

Informationstavlerne ved Brigsted Strand
Naturstyrelsen
Visit Horsens