William Jentzsch f. 1858 – d. 1946

Buntmager William Jentzsch, nåede at udrette meget inden han døde. Han, der var af gammel buntmagerslægt, fødtes i Odense. Han blev udlært i København, drog så til udlandet for at videreuddanne sig, i 1882 kom han til Horsens og overtog buntmager H. P. Veirup`s forretning.

 

Byarkivet, B1647. Buntmager og Hatteforretningen William Jentzsch. Manufakturhandler Knud Petersen. Søndergade 18, i året 1917.

 

Buntmager Jentzsch, var højt agtet indenfor sit fag, som et bevis på denne taknemlighed, man nærede overfor ham blev han i 1936 udnævnt til æresmedlem af Hatte – og Buntmagerforeningen i Danmark, hvis revisor han var gennem en årrække.

Jentzsch som var danmark`s ældste aktive buntmager, hans kærlighed til faget og glæden ved et godt og smukt arbejde bandt ham til værkstedet i Horsens, hvor han passede sin dont. Jentzsch kunne ikke undvære buntmagerværkstedet, og på trods af sin høje alder formåede han stadig at skabe de smukke ting som var hans særkende gennem årene. Buntmager William Jentzsch blev 88 år.

 

Byarkivet,B2978. Buntmager William Jentzsch.

 

 

Kilde: Horsens Avis, d. 20. november 1946.