Ældreudvalget

Ældreudvalget har haft som mål at lytte til de ældre. I den hvidbog, der er kommet ud af det, konkluderer de, at kommunen skal til at tænke helt anderledes. (Horsens Folkeblad 11.12.1985)

Det handler om mennesker og ikke om systemer. Det siger ældreudvalget i hvidbog, der byder på mange nye tanker og ideer til fremtidens ældrepolitik i Horsens. Kendetegnet for ældreudvalgets hvidbog om
fremtidens ældrepolitik , er 25 siders lettilgængelig læsning. Bogen viser essensen af to års temaarbejde om ældre, og peger på en række strømninger under overskrifterne:
– Mennesker behøver mennesker.
– Det er ikke lysten, der mangler.
– Småt er godt.
– Skrankepaveriet er forbi.
– At løfte i flok.
Hvidbogen bygger i høj grad på de ældres egne udtalelser og meninger om, hvordan de gerne vil leve livet på deres gamle dage.

Læs artiklen