Andreas Bodenhoff

Læge Andreas Bodenhoff, tidligere Horsens, nu Østbirk-Yding Kommune, fylder i morgen 70 år. (Horsens Folkeblad, 07.07.1948)

Læge Bodenhoff har været praktiserende Læge i Horsens og Hansted fra 1924, blev Student i 90 og fik Vinteren 1907 sin Embedseksamen. Arbejdede paa forskellige Hospitaler Landet over, paa Blegdamshospitalet, Frederiksberg Hospital og kom i 1909 til Hollandsk Indien som Militær og Plantagelæge. Her blev han i 6 Aar. Han har Erindringsmedalje fra Krigen i Atjeh, det hollandske Forvaltningsomraade, der omkring 1900 blev erobret af Hollænderne under blodige Undertrykkelseskampe med de driftige, men krigeriske malejiske Stammer.

Læs artiklen