Arnold Johannes Willer f. 27. januar 1892 – d. 5. maj 1967

af Lars Bo Larsen

Lektor Arnold Willer var en kendt skikkelse i Horsens, og han var en kompetent underviser i dansk og fransk. Han blev student i København i 1910, og efter at være blevet cand. mag. i fransk, dansk og tysk kom han i 1920 til Horsens Statsskole som adjunkt. Her blev han lektor i 1936. På grund af dårligt helbred fratrådte han som 63 – årig sin stilling ved Horsens Statsskole. Lektor Arnold Willer var medlem af opgavekommisionen for mellemskoleeksamen fra 1946, og han havde i en lang årrække redigeret Gyldendals Fremmedordbog.

Lektor Arnold Willer, var i sin tid en kompetent instruktør i Louiseforeningen. I det hele taget besad han betydelig kulturel kapital.

Byarkivet, B13181. Personale, Horsens Statsskole, Amaliegade 10, foråret 1932.

Kilder:

Artikler

– Horsens Folkeblad den 8. maj 1967

– Demokraten den 8. maj 1967